Koppel huidige competenties aan je talent.

HERKEN JE TALENT VANUIT PERSOONLIJKE COMPETENTIES

Wat je kan en wie je bent. Twee verschillende zaken. Hieronder een aantal competenties die in onze huidige maatschappij allemaal een belangrijke rol spelen. Door de veranderende wereld en behoefte in werk en samenwerking  is het essentieel jezelf goed te kennen en te blijven herkennen, talenten te benutten ten behoeve van je eigen geluksfabriek.

Lees onderstaande competenties eens door en kies 3 interpersoonlijke competenties die jij momenteel in je leven het meest benut.
STEL JEZELF DE VRAAG:
Zijn dit competenties waar je je drive ook echt vandaan haalt en wat jou aanzet tot actie?

 

 

Zakelijk

Vasthoudend

 

Ik ben zakelijk, resultaatgericht, doelmatig en consequent. Ik stel concrete en realistische doelen en ik zorg ervoor dat die doelen worden bereikt. Ik ben pragmatisch en kan goed met (tijds)druk omgaan.

 

Ik ben vasthoudend, betrouwbaar en volhardend. Ik ben een doorzetter en laat me niet tegenhouden door weerstanden of tegenslagen. Ik hecht aan duidelijke en vaste afspraken en houd me daar ook aan.

Communicatief

Klantgericht

Ik ben communicatief en maak gemakkelijk contact met anderen. Ik neem zaken snel tot me en wissel verkregen informatie makkelijk met anderen uit. Ik ben een snelle denker en kan mijn gedachten goed verwoorden.

 

Ik ben klantgericht, vriendelijk, bereidwillig en efficiënt. Ik ben servicegericht en kan goed luisteren waardoor ik snel begrijp wat anderen van mij vragen of nodig hebben. Ik snap het belang van goede (klant)relaties en besteed daar aandacht aan.

 

Leidinggevend

Zelfstandig

Ik ben leidinggevend. Ik ben een natuurlijk leider, kan goed delegeren, ben laagdrempelig en zelfverzekerd. Ik ben waardig, rustig en standvastig in mijn optreden. Ik ben levenslustig, energiek en heb gevoel voor humor.

 

Ik ben zelfstandig en neem mijn eigen verantwoordelijkheden serieus. Ik ben actief, heb vertrouwen in mijn eigen handelen en ik treed daadkrachtig en zelfbewust naar buiten. Ik heb weinig sturing of begeleiding van anderen nodig.

 

Plannend en organiserend

Analytisch

Ik kan goed plannen en organiseren. Ik ben praktisch, feitelijk, gestructureerd en ik kan zaken ordenen en inzichtelijk maken. Ik kan prioriteiten stellen en zaken op een logische wijze regelen en vastleggen.

 

Ik ben analytisch en onderzoekend. Ik kan hoofd- en bijzaken goed scheiden en trek gefundeerde conclusies na het onderzoeken van de feiten. Ik ben nauwgezet en zorgvuldig. Ik ben cognitief ingesteld en hou van zekerheid en duidelijkheid.

 

Besluitvaardig

Oordeelsvormend

Ik ben besluitvaardig, daadkrachtig en doortastend. Ik neem wilskrachtige besluiten zelfs als daarvoor weinig informatie of tijd beschikbaar is. Ik vertrouw sterk op mijn gevoel voor waarden waardoor ik meestal direct mijn keuzes kan bepalen.

 

Ik vind een goede oordeelsvorming belangrijk. Ik benut de beschikbare informatie en mijn gevoel voor normen en waarden om weloverwogen en duidelijke standpunten te bepalen. Ik kan heel direct en krachtig zijn als ik iets belangrijk vind.

Toekomst gericht

Overtuigend

Ik ben toekomstgericht en heb oog voor ontwikkelingen en trends. Ik heb een langetermijnvisie en ik stel de richting vast. Ik overzie wat van belang is voor te maken toekomstkeuzes of te ontwikkelen beleid.

 

Ik ben ambitieus, weet welke richting ik in wil en kan anderen meekrijgen voor mijn (toekomst)visie, ideeën of plannen. Ik houd goed overzicht, weet wat het beste is in ieders belang en ben een goede onderhandelaar.

 

Vernieuwend

Samenwerkend

Ik ben innovatief en oplossingsgericht. Ik doorzie zaken snel, bedenk originele en onconventionele ideeën en heb oog voor vooruitstrevende benaderingen. Ik ben inventief en kan outside of the box denken. Ik neem mijn ruimte, letterlijk of figuurlijk.

 

Ik ben een echte teamspeler. Ik maak graag deel uit van een groep of team om aan gezamenlijke projecten of doelstellingen te werken. Ik begrijp het belang van goede onderlinge verhoudingen en hou van harmonie. Ik ben rationeel, vriendelijk en diplomatiek.

 

Multicultureel

Interpersoonlijk sensitief

Ik ben een echte teamspeler. Ik maak graag deel uit van een groep of team om aan gezamenlijke projecten of doelstellingen te werken. Ik begrijp het belang van goede onderlinge verhoudingen en hou van harmonie. Ik ben rationeel, vriendelijk en diplomatiek.

 

Ik ben empathisch, tactvol en zorgzaam. Ik kan me goed verplaatsen in de gevoelens van anderen, laat hen in hun waarde en houd rekening met hun gevoelens. Ik versta de kunst om naar anderen te luisteren zonder bezig te zijn met mijn eigen mening.

 

Aansturend

Initiatief nemend

Ik ben aansturend, zelfbewust en wilskrachtig. Ik durf actief het voortouw en de regie te nemen als dat mogelijk is. Ik weet wat ik wil en overzie wie en welke middelen nodig zijn om successen te behalen.

 

Ik ben initiatief nemend, ondernemend en proactief. Ik ben me bewust van de kansen die zich voordoen en start nieuwe zaken op als ik een mogelijkheid zie. Ik denk groots en ben energiek, vastberaden en optimistisch.

 

Flexibel

Relatiegericht

Ik ben flexibel en pas mij gemakkelijk aan, aan anderen en aan veranderende omstandigheden. Ik overbrug tegenstellingen en kan conflicten voorkomen of oplossen. Ik ben vriendelijk, geduldig, hoffelijk en sympathiek.

 

Ik ben relatiegericht en kan me makkelijk verplaatsen in hetgeen anderen nodig hebben. Ik ben in staat om relaties op te bouwen en te onderhouden en ben me bewust van mijn rol binnen relaties. Ik creëer harmonie en ben diplomatiek.

 

Betrokken

Gewetensvol

Ik ben betrokken, loyaal en inspirerend. Ik voel me verbonden met de mensen om me heen en ben me bewust van hun gevoelens en behoeften. Voor mij zijn zorg voor en vertrouwen in anderen belangrijke waarden in mijn leven.

 

Ik ben gewetensvol, zorgvuldig en oprecht. Ik ben trouw aan mijn principes en overtuigingen en heb een sterk gevoel voor waarden. Ik ben filosofisch ingesteld en ben me bewust van hetgeen voor mij echt relevant is in mijn leven.

 

Doelbewust

Gedisciplineerd

Ik ben doelbewust, praktisch en volhardend en heb zelfinzicht. Ik weet wat voor mij wezenlijk is en wat ik wil bereiken. Ik ben duidelijk over mijn intenties en doelstellingen en ik ken mijn grenzen.

 

Ik ben gedisciplineerd en betrouwbaar. Ik ben standvastig, plichtsgetrouw, grondig en serieus. Ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheden en taken. Ik ben bedachtzaam, stipt en discreet.