Tips- Strategisch stagebeleid

TIPS

STRATEGISCH STAGEBELEID


Beantwoordt eens onderstaande vragen:

Wat zegt de missie, visie over stagiaires /trainees?

Welke bedrijfswaarden en werkwaarden kent het bedrijf?

Neem de HR-strategie eens door. Wat is daar opgenomen over stagiaires?

Zijn er SMART doelstellingen gesteld in het bedrijf over rendementen van stagiaires/trainees?

Is er een aantal uur beschikbaar om deze te begeleiden?

En op welke wijze rapporteren de praktijkbegeleiders in het MT?

Is er intern een opleidingskader voor de betreffende leidinggevenden/ praktijkbegeleiders die stagiaires/ trainees begeleiden?

Hoe meten jullie wederzijdse verwachtingen?

Hoe meten jullie vorderingen?

Is er full commitment van het MT als stagiaires/ trainees aan gaan sluiten?

Is het MT eigenlijk op de hoogte wie er in huis zijn?

En met welk doel ze in huis zijn?

 

Lees eens terug. Is er een duidelijk raamwerk aan de strategische voorzijde, of is hier werk aan de winkel.

Of herken je wel de kansen maar besef je dat door gemis aan structuur en duidelijk kader van verwachtingen RENDEMENT WORDT GEMIST.

Dat laatste durf ik 100% te beamen.

Kom in beweging met ons rendementsplatform.