Begeleiders ontwikkelaars

BEGELEIDERS

ONTWIKKELAARS

PLAN VAN AANPAK

 

Vanuit de opleidingen worden stagebegeleiders in het bedrijf vaak praktijkbegeleiders genoemd.

Ieder woord met daarin verweven begeleider, daar heb ik moeite mee.

 

Begeleiden waarnaar toe dan?
Het gaat om wederzijds rendement, het bekende halen en brengen.
Dat vergt veel meer dan begeleiden.

 

Ik noem het dus ontwikkelaars.
Het gaat namelijk om kennis van de praktijk maar ook de ontwikkelaar te zijn in persoonlijke ontwikkeling. En dat is een grote verantwoordelijkheid.
De studenten zijn in een levensfase van oriëntering, volwassenheid en een grote mate van beïnvloeding.

De omgeving waar de student zich met stage begeeft is dus een grotere invloed dan enkel praktijk in kennis. En op zijn/haar toekomst.
Soft skills met als eerste essentiële “het leren werken” is de start.
Alvorens de ontwikkelaar aan de slag gaat is belangrijk om te weten:

 

Is de ontwikkelaar in staat om te ontwikkelen?

 

Vaak merk ik dat er geen intern opleidingsplan is voor ontwikkelaars en wordt te vaak gedacht dat een manager/ leidinggevende toch in staat moet zijn een stagiair te begeleiden. Maak een profiel wat je als bedrijf verwacht van een ontwikkelaar.