Ik ben onbewust bekwamen

IK BEN ONBEWUST BEKWAAM

Leren is voor iedereen anders.
Daarmee is ook het zelf ontwikkelen dus voor iedereen anders.
Gelukkig maar.
Je talentscan heeft laten zien waar je talenten, je ontwikkelbaar potentieel en dus ook kansen liggen om vanuit je onbewuste drijfveren te ontwikkelen.
En hierop te investeren.
Je kent immers ook nu je onbewuste.

In 1954 heeft Maslow vier fasen onderscheiden in het zich eigen maken van nieuwe kennis, vaardigheden of competenties.
Bewust en onbewust bekwaam en onbekwaam.
Hoe leert een mens nu eigenlijk en op welke wijze wordt je gedrag beïnvloedt.

 

BEWUST OF ONBEWUST GEDRAG EN HANDELEN

Voor een deel is ons handelen heel bewust en voor een deel is het onbewust. Bij bewust handelen of bewust gedrag passen we in specifieke situaties weloverwogen specifieke vaardigheden toe. Bij onbewust gedrag handelen als het ware zonder daarover na te denken.

Je talentscan laat deze gebieden goed zien in de kleur groen. Je handelt in deze talenten altijd als een soort van automatisme.

 

BEKWAAM OF ONBEKWAAM GEDRAG EN HANDELEN

We spreken van bekwaam handelen of bekwaam gedrag indien het effectief is en het ertoe leidt dat je datgene bereikt, wat je wil bereiken. We spreken van onbekwaam als je niet bereikt wat je wilde bereiken of daarvoor onevenredig veel moeite voor moet doen.

   

VIER FASES IN LEREN

Als we iets nieuws leren gaat dat niet vanzelf. Vaak hebben we niet eens in de gaten dat we iets niet goed doen. Dat weten we pas als iemand er ons op wijst. Als we nieuwe dingen leren dan kan dat aanvankelijk een moeizaam proces zijn maar uiteindelijk internaliseer je nieuwe vaardigheden.
In het leren toepassen van nieuwe vaardigheden of het aanleren van nieuw gedrag onderscheiden we vier stadia.

  1. Onbewust onbekwaam
  2. Bewust onbekwaam
  3. Bewust bekwaam
  4. Onbewust bekwaam

FASE 1: onbewust onbekwaam

Je handelen of gedrag is niet effectief en je bereikt je doel niet. Je weet echter nog niet dat je gedrag of handelen niet effectief is.
Je bent bijvoorbeeld iemand die veel met collega’s praat. Je denkt dat je daarom een goede samenwerker bent, immers je geeft ze veel aandacht.

 

FASE 2: bewust onbekwaam

In deze fase weet je dat je iets niet goed doet of dat je gedrag niet effectief is maar je weet niet goed waarom je het niet goed doet. Het gevoel wat dit je geeft is vaak onprettig.
Toch is het van belang jezelf te vertrouwen. Je talentscan kan je hulp bieden om erachter te komen of het wel een drijfveer van je is (oranje gebieden) maar die je nog niet hebt gebruikt in je leven, nog niet op je pad zijn gekomen of waarin je nog net mee hebt gewerkt of misschien nog niet de juiste kennis voor hebt. Deze kunnen dus goed bij je passen.

Anderzijds zijn bijvoorbeeld de rode gebieden niet echt passend. Misschien heb je ze wel nodig in wat je doet, en kun je dit dus leren. Het zal waarschijnlijk nooit je grootste geluksfactor zijn en je meer moeite kosten maar met een voldoende resultaat.

Je bent bijvoorbeeld in je werk niet gestructureerd. Je begrijpt dat er manieren zijn om dit aan te pakken, maar je weet niet precies hoe dit werkt. De vraag is of het vanuit je talentscan bij je past. Je beseft echter ook dat je dit tot een bepaalde mater nodig zult hebben in je toekomst en je gaat aan de slag.

 

FASE 3: bewust bekwaam

In deze fase leer je een nieuwe vaardigheid of nieuw gedrag waardoor je effectief gaat worden. Oefenen is gewoon een manier om te leren met de nieuwe kennis en inzichten. Je maakt jezelf vaardig.

Vaak merk ik in mijn praktijk dat wel de kennis is overgebracht en je beseft wat dit betekent. Het bewust oefenen wordt meestal gemist en blijft het toepassen door te weinig oefenen een opgaaf en resultaat ondermaats.

Je bent bijvoorbeeld iemand die heeft geleerd dat je veel praat maar weinig luistert. Het bewust leren luisteren alvorens zelf te praten kan helpen beter te begrijpen wat een ander bedoeld. Je moet daarbij jouw eigen stemmetje bewust uitzetten en dit te doen kost aandacht.

 

FASE 4: onbewust bekwaam

Je bent in staat om de effectieve vaardigheden of het effectieve gedrag automatisch toe te passen. Je hoeft er niet meer bij na te denken.
In elk gesprek luister en vraag je door voordat je jouw verhaal vertelt. Je bent in staat om op jouw beurt anderen bewust te maken van hun onbekwaamheid en hen daarin te coachen.