Inzicht in talentscan.

Het opbouwen van je eigen Talentkompas

Vaak horen wij van onze klanten in de loop van onze samenwerking dat verandering en koers zetten in je eigen leven dus eigenlijk heel eenvoudig is. Ja, dat blijkt vaak als we samen aan het werk zijn terwijl vooraf toch vaker grote drempels liggen en vele onzekerheden.

Wij werken gemiddeld 90.000 uur in ons leven, en de pensioengerechtigde leeftijd rekken we verder op. Ook is uit onderzoek gebleken dat 80% van de werknemers ontevreden is binnen hun werksituatie.

De maatschappij en het bedrijfsleven vragen en zoeken collega’s met zelfkennis waarbinnen zij kunnen sturen. Dat is waar wij ook voor staan en wij noemen het creëren van je eigen geluksfabriek in 4 stappen:

  1. Het maken en evalueren van de talentscan waarbij inzicht in eigen talenten, natuurlijke aanleg en onbewuste drijfveren worden besproken.
  2. Het opstellen van een geluksplan: een dynamisch document waarin de belangrijkste vragen op het gebied van werk en privé gesteld worden en deze vervolgens omgezet worden naar concrete (kleine) stappen in jouw dagelijks leven om tot daadwerkelijke veranderingen en resultaten te komen.
  3. Het ontwikkelen van je eigen talentkompas: Dit is een overzicht waarin jouw ontwikkelde en ontwikkelbare natuurlijke talenten, jouw aangeleerde kwaliteiten en jouw onbekende beperkingen beschreven staan.
  4. Samen optrekken waarin je ons inzet als spiegel en reflectie met de voor jou beste werkvorm en juiste momenten.

Echter, zelfkennis en zelf je toekomst te sturen is bij aanvang niet altijd eenvoudig. Het vraagt inzicht, koers, durf, welke wij als mens vanuit onze natuur enkel als overlevingsmechanisme inzetten. Vrij veranderen is dus een uitdaging.

De talentscan is een persoonlijkheidstest, gebaseerd op het werk van Carl Jung, waarmee talent gemeten wordt. Het unieke van deze meting is het gebruik van archetypische beelden waarmee onbewuste drijfveren zichtbaar worden. De meting geeft daarmee antwoord op de vraag: waardoor komt het dat iemand doet wat hij of zij doet? Deze onbewuste drijfveren worden gekoppeld aan bewust ontwikkelde competenties. Het laat zien wie je écht bent, waar je nu staat en hoe jij je verder kunt ontwikkelen.

Het mooie van deze meting is, dat je niet beoordeeld wordt, je wordt niet vergeleken ten opzichte van anderen of gemiddelden, individueel of als groep.

Het geeft enerzijds inzicht in ontwikkelbare en ontwikkelde talenten en onbewuste drijfveren, passie en basishouding. Anderzijds inzicht in de kwaliteiten die bewust ontwikkeld zijn in de loop der jaren. Deze kwaliteiten zullen deels ontwikkelde talenten zijn en bij je passen, maar deels ook competenties zijn die je je hebt moeten aanleren, maar eigenlijk niet bij je passen en je vaak ook veel energie kosten, wanneer je deze vaardigheid vaak of langdurig moeten laten zien, zowel privé als zakelijk. Sterker nog, deze meting is in eerste instantie ontwikkeld als voorspeller van de kans op een burn-out.

Wij gebruiken de meting graag om het tegenovergestelde te realiseren, namelijk: Inzicht in eigen- en groepskracht om niet alleen de juiste keuze te maken in carrière en teameffectiviteit, maar ook werkplezier te vergroten. Oude patronen in het aangaan en onderhouden van relaties te doorbreken, de juiste balans in privé en werksituatie te realiseren en behouden, kortom om echt jezelf te worden en gelukkig(er) te worden!

Op maat wordt afgestemd hoe we de uitkomsten terugkoppelen.

Ook koppelen we in teams de individuele talentscans tot een teamscan waar het inzichten van elkaar en de doelstellingen waar een team voor staat heldere kaders laten zien. Wat er goed gaat / waar het beter kan / wie daarvoor de juiste personen zijn en hoe je elkaar dagdagelijks kunt coachen in het brengen van eigen talenten en ophalen van ontwikkelingen

Antwoorden op vragen als: Wie ben ik? en Wat kan ik? Wie is de ander? Wat kan de ander? Met deze inzichten en de vraagstelling die je hebt, kun je voor jezelf antwoord krijgen op de vraag: Waar wil ik naartoe?

Als je weet waar je naartoe wilt kun je gericht aan de slag met de inzichten om de gewenste veranderingen te realiseren en (nog meer) jezelf te worden en je lekker in je vel te voelen!

De ervaring leert dat onze klanten de uitkomsten van de meting als zeer verhelderend, verrassend en soms zelfs emotioneel ervaren, omdat het visueel maakt en verwoord hoe zij zich voelen en gevoeld hebben in hun leven en loopbaan. Daarnaast voelen zij zich prettig bij onze praktische en resultaatgerichte aanpak.

Wij geloven in jou en je eigen vermogen om, met de juiste inzichten en begeleiding, in korte tijd tot de gewenste verbeteringen te komen met je geluksplan.

De kracht van deze meting schuilt niet alleen in de verbinding tussen jouw onbewuste en ontwikkelde competenties maar ook in de compacte opzet en het creëren van je eigen talentkompas. De talentscan zelf kost nauwelijks tijd (10 tot 15 minuten), is niet moeilijk om in te vullen en zal online worden verricht.