ROS & ROT

ROS & ROT

OPSCHAKELEN RENDEMENT

Het lijkt wel of het benoemen van ROS > Return on stagiaire of ROT > Return on Trainee NOT DONE is.

Zoals al eerder aangegeven is het een FAIR DEAL tussen bedrijf en student met heldere kaders in wederzijdse verwachtingen.

Een duidelijke start.
Een helder plan van aanpak met gewenste resultaten uitgezet in tijd.
Wederzijdse haal en breng plicht.
Tussentijdse evaluatie en bijsturing.
Duidelijke doelen in ontwikkeling.
En het bereiken van continuïteit met elkaar en opvolging.
Kortom: een profiel wat ook bij een gemiddelde medewerker kan worden verwacht.

Wat is dat dan met rendement?

Juist doordat een stagiair /trainee een kortere periode in je bedrijfsvoering meewerkt is het essentieel rendement te bewaken.

 

Rendement is de verhouding tussen inleg en opbrengst.

Inleg:
Vanuit de keuze strategisch stagebeleid te voeren is het dus bijvoorbeeld een project met een projectplan en een verdienmodel.

Aiiiiii, dit zijn nieuwe woorden voor de gemiddelde HR-manager.
Inzicht in de diverse invloed factoren en de “inleg” die gedaan dient te worden kan een berekening van totale inlegkosten worden gemaakt.

Ook een goede opdracht voor een stagiair/trainee zelf bij aanvang.

 

Opbrengst:
De gewenste opbrengsten te bepalen is net als met medewerkers de weg van kleine stappen. Bepaal wat het resultaat moet zijn, op welk moment en maak het meetbaar in tijd/ geld. Daarna pas de weg plannen hoe daar te komen en tussentijdse doelen te stellen maakt het beheersbaar, stuurbaar en biedt