Verschil talent en competentie

VERSCHIL TALENT EN COMPETENTIE

Tijdens studie en je oriëntatie naar een werkplek en/of een stageplek kom je allerlei zakelijke taal tegen.
Wat wordt er nu bedoeld, en wat wordt er nu echt bedoeld?

Talent is een trendwoord en wordt overal gebruikt. Het herkennen en erkennen van je talenten die je hebt kunnen ervaren in je talentscan.
Je talentscan is een spiegel van je persoonlijke ijsberg. In welke levensfase je ook zit is het zicht op jezelf een belangrijk toets model of je je talenten in je leven en levenskeuzes vanuit eigen balans inzet of door gewenste omgevingsfactoren.

Ik merk in mijn praktijk vaak, ongeacht leeftijd dat veel mensen door allerlei omstandigheden onvoldoende talent gebruiken. Sociale druk is vaak een speler die grote invloed kan hebben.
Het gaat dus om de ijsberg waarin het deel boven de waterspiegel zichtbaar zijn voor jezelf en anderen.
Onder de waterspiegel onderwerpen die je (nog) niet herkend of in je leven nog niet zichtbaar zijn geweest, ongeacht reden.

Wat is een competentie?

Het deel van de ijsberg wat boven de waterspiegel van de ijsberg zit is het waarneembare gedrag en het gebied van competenties. Je herkent dit zelf en ook anderen.

Competenties zijn zaken die je hebt geleerd en kunt tot een bepaald niveau uitvoeren. Dus iets wat een ander je vraagt te doen en met een bepaalde mate van kwaliteit.

Tijdens studie is dit een essentieel onderdeel. In diverse vakken wordt er kennis aangeboden, oefeningen en opdrachten. De mate waarin je dit juist leert en weet te vertalen in opdrachten kom je tot de bekende goed, niet goed methodiek.
Iedereen kent competenties die je met plezier, gemak en enthousiasme tot resultaat brengt.

Ook kent iedereen competenties die je met minder plezier uitvoert als men dit van je vraagt en het je moeite koste, met aandacht, enthousiasme tot resultaat komt. En vaak een minder goed resultaat.
Het inzetten van competenties is dus niets meer dan een kader van verwachtingen omschreven in een gedragsterm voor een functie of rol.
Het is dus het gedrag wat een manager wil zien en dat “buiten” de persoon zelf staat.
Je kunt je een competentie leren en met gedrag een mate van kwaliteit leveren.

En hoe zit dit nu met talent?

Talent bepaalt de mate van aanleg van een competentie, het geeft kleur aan je “ik” en maakt je unieke DNA.
Ik noem die persoonlijke “ik” welke onder water ligt de je levenskompas. Alle overtuigingen, normen, waarden, motivatie en intelligentie maakt deze zichtbaar in he talentscan en stuurbaar. Het is je zuiverste gebied waar je altijd op kunt vertrouwen.

Wat is een talent?

Talent is momenteel een trend en container begrip en duikt in allerlei communicatie op. Gepast en veelal ongepast.
In het gewone taalgebruik wordt er vaak een persoon mee bedoeld (bijvoorbeeld een speler in de sportwereld), maar in dit verband bedoelen we talent als een eigenschap: ieder mens heeft talent. Maar niet voor elke functie.

Als een mens geboren wordt ben je puur in je talentprofiel.
Je omgeving kleurt je en maakt naarmate je ouder wordt en belevenissen opdoet een koppeling van talent, competenties, wat je wel en wat je niet ontwikkelt. Talenten vloeien voort uit de drijfveren van mensen en hebben daarom hun oorsprong in een natuurlijke aanleg.
Talenten kleuren de persoonlijke identiteit en vanuit talenten ontwikkel je competenties en skills.

Als je op je levenspad situaties tegenkomt waar het gaat om “de wil” om tot iets te komen, op te lossen, bij te dragen ect. Dan is je talent altijd je sterkste partij, je intrinsieke motivatie, je drijfveer.

Drijfveer?

Een drijfveer is datgene wat je als mens van binnenuit beweegt.
De kern zijn je menselijke behoeften.
Dit lijkt complex maar is het niet. Er zijn namelijk maar twee dynamieken.

Pijn en/of plezier.
Dat zijn behoefte om iets te vermijden (angst, afwijzing, strijd) of juist te krijgen (erkenning, contact, plezier).
Drijfveren zijn neutraal, dat wil zeggen dat het niet goed of slecht is of de drijfveer sterke of zwak aanwezig is. Het is ook iets in ons allemaal.
Wat wel logisch is dat in een bepaalde omgeving, functie of rol een bepaalde drijfveer, of combinatie van drijfveren, beter tot zijn recht komt.